[Thông Báo] Liên thông Server
13/11/2017

[Thông Báo] Liên thông Server

 Do nhu cầu và nhiều các Minh Chủ có mong muốn liên thông server nên BQT game quyết định tiến hành liên thông một số cụm server lại với nhau.

Nội Dung:

Thứ 3 (Thời gian: 9h00 đến 17h30 ngày 14/11/2017):

  • Cụm 1: S41+42+43+44+45+46+47+48+63+64
  • Cụm 2: S49+50+51+52+53+54+55+56+61+62

Thứ 5 (Thời gian: 9h00 đến 17h30 ngày 16/11/2017):

  • Cụm 3: S25+26+27+28+29+30+31+32+57+58
  • Cụm 4: S33+34+35+36+37+38+39+40+59+60

Lưu ý: 
- Trong thời gian liên thông, các server tiến hành liên thông sẽ bảo trì nên không vào được game.
- Để hỗ trợ liên thông server, sự kiện Thiên Hạ Võ Đạo Hội liên server sẽ hoãn trong tuần này.

Sau khi bảo trì xong, BQT game sẽ gửi đến các huynh/tỷ một số phần quà như sau:
- Quà liên thông cho những cụm liên thông.
- Quà all server cho cả game nhằm chung vui.

Cảm ơn các Minh Chủ rất nhiều!
 

 

s