[Thông Báo] Liên thông Server S17 đến S24
31/07/2017

[Thông Báo] Liên thông Server S17 đến S24

Do nhu cầu và nhiều các Minh Chủ có mong muốn liên thông server nên BQT game quyết định tiến hành liên thông cụm server từ S17 đến S24.

  • Thời gian: 9h00 - 12h00 ngày 01/08/2017(dự kiến có thể nhanh hơn).
  • Lưu ý: trong thời gian liên thông, các server tiến hành liên thông sẽ bảo trì nên không vào được game.

Sau khi bảo trì xong, BQT game sẽ gửi đến các huynh/tỷ một số phần quà như sau:

  • Quà liên thông cho những cụm liên thông.
  • Quà all server cho cả game nhằm chung vui.

Cảm ơn các Minh Chủ rất nhiều!

 

s