[Thông Báo] Khai mở server S61 - Mộc Long
09/07/2017

Khai mở server S61 - Mộc Long

 

Thời gian : 10h26' ngày 10/07/2017

Code tân thủ dành cho server mới: UCBDAF4S4GRE

Sự kiện Fanpage: Tại Đây

Sự kiện Ingame dành riêng cho server Mộc Long:

  • KM 100% Tổng thẻ nạp trong ngày 10/07/2017 dành cho S60 (phần thưởng sẽ được trả qua thư sáng ngày 11/07/2017)
  • Sự kiện nạp thẻ liên tiếp mỗi ngày nhận quà.
  • Sự kiện đua Top BXH Cấp độ.
  • Sự kiện đua Top BXH Chiến lực.
  • Sự kiện đua Top BXH Anh hùng bảng.
  • Sự kiện đua Top BXH Bang hội.
  • Sự kiện nạp vàng đạt mốc nhận quà.
  • Sự kiện mua Thần binh biến hóa đạt điều kiện nhận thưởng.
  • Sự kiện nâng cấp Kiếm linh đạt điều kiện nhận thưởng.
  • Sự kiện giảm giá Tầm Bảo Chí Tôn.

Cảm ơn các Minh Chủ rất nhiều!
 

 

s