[Thông Báo] Khai mở S59 - Ngọc Long
27/06/2017

Khai mở server S59 - Ngọc Long
Thời gian : 10h26' ngày 28/06/2017

Code tân thủ dành cho server mới: UCBDAF4S4GRE

Sự Kiện Fapage: Tham Gia Tại Đây

Server mới có các sự kiện sau:

  • KM 100% Tổng thẻ nạp trong ngày 28/06/2017 dành cho S59 (phần thưởng sẽ được trả qua thư sáng ngày 29/06/2017)
  • Sự kiện nạp thẻ liên tiếp mỗi ngày nhận quà.
  • Sự kiện đua Top BXH Cấp độ.
  • Sự kiện đua Top BXH Chiến lực.
  • Sự kiện đua Top BXH Anh hùng bảng.
  • Sự kiện đua Top BXH Bang hội.
  • Sự kiện nạp vàng đạt mốc nhận quà.
  • Sự kiện mua Thần binh biến hóa đạt điều kiện nhận thưởng.
  • Sự kiện nâng cấp Kiếm linh đạt điều kiện nhận thưởng.
  • Sự kiện giảm giá Tầm Bảo Chí Tôn.

Cảm ơn quý Minh Chủ rất nhiều!

_ Võ Lâm Minh Chủ _

s